Cách 1

Thanh toán nhanh bằng tài khoản ảo

 • 1 Đến ngân hàng / máy ATM gần nhất hoặc sử dụng internet banking để chuyển khoản.
 • 2Thanh toán vào thông tin tài khoản sau (hoặc đưa cho giao dịch viên nhờ tư vấn)
 • Ngân hàng thụ hưởng: WOORIBANK
  Tên tài khoản thụ hưởng: TMN + họ và tên bạn
  Ví dụ: Tên bạn là Nguyễn Văn A thì tên tài khoản thụ hưởng là DD Nguyen Van A
  Số tài khoản thụ hưởng:
  Hãy kiểm tra email/Tin nhắn được gửi đến bạn hoặc liên hệ hotline Gọi ngay
 • 3Thanh toán khoản vay và nhận Biên Nhận Thanh Toán.
Cách 2

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

 • 1Đến bất kỳ chi nhánh BIDV gần bạn nhất. 
 • 2Xuất trình nội dung như sau cho nhân viên:
 • Tên đơn vị nhận tiền CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT MINH TÍN
  Số tài khoản 31010002158296
  Tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh
  Nội dung Thanh toán cho KH: “tên khách hàng”
  Số CMND: “số CMND”
 • 3Thanh toán khoản vay và nhận Phiếu Thu.
 • Giờ làm việc BIDV: 08:00 - 16:30