Cách 1

Thanh toán nhanh bằng tài khoản ảo

 • 1 Đến ngân hàng / máy ATM gần nhất hoặc sử dụng internet banking để chuyển khoản.
 • 2Thanh toán vào thông tin tài khoản sau (hoặc đưa cho giao dịch viên nhờ tư vấn)
 • Ngân hàng thụ hưởng: WOORIBANK
  Tên tài khoản thụ hưởng: TMN + họ và tên bạn
  Ví dụ: Tên bạn là Nguyễn Văn A thì tên tài khoản thụ hưởng là DD Nguyen Van A
  Số tài khoản thụ hưởng:
  Hãy kiểm tra email/Tin nhắn được gửi đến bạn hoặc liên hệ hotline Gọi ngay
 • 3Thanh toán khoản vay và nhận Biên Nhận Thanh Toán.
Cách 2

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)

 • 1Đến bất kỳ chi nhánh BIDV gần bạn nhất. 
 • 2Xuất trình nội dung như sau cho nhân viên:
 • Tên đơn vị nhận tiền CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT MINH TÍN
  Số tài khoản 31010002158296
  Tại Ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh
  Nội dung Thanh toán cho KH: “tên khách hàng”
  Số CMND: “số CMND”
 • 3Thanh toán khoản vay và nhận Phiếu Thu.
 • Giờ làm việc BIDV: 08:00 - 16:30
Cách 3

Thanh toán vào ví Bảo Kim tại Viettel Post

 • 1Đến Bưu cục Viettel Post gần nhà bạn nhất.  Xem địa chỉ tại đây tại đây
 • 2Yêu cầu nhân viên thanh toán vào cho Bảo Kim, trình mã thanh toán cho nhân viên. (Tìm mã thanh toán trong tin nhắn giải ngân hoặc nhắc nợ gửi đến số điện thoại của bạn).
 • 3Kiểm tra thông tin của bạn phản hồi từ nhân viên để xác nhận thanh toán.
 • 4Thanh toán và nhận hóa đơn. Hoàn tất giao dịch.